Staráme se o Vás již 21 let - Kompone s. r. o.

STARÁME SE O VÁŠ SLUCH OD ROKU 1997
KOMPONE s. r. o.

ZDE SI MŮŽETE STÁHNOUT:

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

 

Zde si můžete stáhnout prázdný formulář žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nebo si pro něj můžete zajít na nejbližší pobočku úřadu práce. Soubor stáhnete kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu a dále zvolte "Uložit cíl jako...". Pokud si od nás necháte vystavit zálohovou fakturu, nemusíte si na úřad práce pro formulář žádosti chodit. Formulář žádosti o zvláštní pomůcku vám automaticky společně se zálohovou fakturou zašleme my sami.
Doklad o výši čtvrtletního příjmu k žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku

 

Zde si můžete stáhnout prázdný formulář dokladu o výši čtvrtletního příjmu vašeho a příjmu osob s vámi společně posuzovaných nebo si pro něj zajít na nejbližší pobočku úřadu práce. Soubor stáhnete kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu a dále zvolte "Uložit cíl jako...". Pokud si od nás necháte vystavit zálohovou fakturu, nemusíte si na úřad práce pro formulář dokladu chodit. Formulář dokladu o výši příjmu vám automaticky společně se zálohovou fakturou zašleme my sami.
Jednoduchý návod na vyplnění formulářů žádosti

 

Zde naleznete formuláře žádosti o zvláštní pomůcku a doklad o výši čtvrtletního příjmu s doplněnými informacem co a jak máte v těchto formulářích vyplnit. Toto vám umožní žádost snadno vyplnit i v případě, že ji vyplňujete poprvé. Formuláře vydané pracovním úřadem obsahují velkou řadu poznámek, které si dopručujeme přečíst a které vás informují co a jak v jednotlivých kolonkách vyplnit. Námi doplněné poznámky jsou vytvořeny tak, aby bylo na první pohled zřejmé, co se má do daných částí napsat. K tomu naše poznámky obsahují ještě další užitečné informace. Soubor stáhnete kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu a dále zvolte "Uložit cíl jako...".
Význam světelných signálů na přijímači

 

Zde si můžete stáhnout tabulku, ve které je popsán význam světelných signálů. Soubor stáhnete kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu a dále zvolte "Uložit cíl jako...". Veškeré události a zvuky jsou na přijímačích rozlišeny barevnými kombinacemi rozsvícených LED diod. Události zdroje zvuku tvoří obecně tři skupiny. Skupina dveře, skupina komunikační prostředky a skupina alarmy. V případě, že nastane více událostí nebo zvuků současně, přijímače je zobrazí postupně za sebou. Pro každou skupinu jsou charakteristické určité barvy LED diody, což znamená, že určitá barva charakterizuje konkrétní skupinu. Pro skupinu dveře je charakteristická trvale svítící zelená LED dioda, pro komunikační prostředky je charakteristická trvale svítící červená LED dioda a pro alarmy je charakteristický střídavý svit červené a zelené LED diody. Výjimku z důvodu rychlého rozlišení tvoří signalizace pláče dítěte, u kterého svítí pouze žlutá LED dioda.
Vyzváněcí tón počítače

 

Zde si můžete stáhnout vyzváněcí tón počítače. Soubor stáhnete kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu a dále zvolte "Uložit cíl jako...". Máte na výběr ze dvou formátů. Formát "wav" můžete použít například pro komunikační program SKYPE, formát "mp3" vyžaduje program ICQ. Při přehrání tohoto vyzváněcího tónu vám bude světelná signalizace firmy KOMPONE vždy signalizovat např. příchozí hovor, zprávu, upomínku... Zkrátka vše, co si budete přát signalizovat a kde si v daném programu nastavíte tento vyzváněcí tón.

VÝVOJ SVĚTELNÉ SIGNALIZACE DODÁVANÉ FIRMOU KOMPONE:

Světelná signalizace 1. generace - nedodáváme, nevyrábí se

 


Světelná signalizace 1. generace zábleskového typu dodávaná firmou KOMPONE, s.r.o. byla po svém uvedení na trh v roce 1997 bezkonkurenčně nejlepší světelnou signalizaci na trhu. Její prodej prudce rostl, protože byla více než vynikající náhradou světelných signalizací vyráběných před rokem 1989. Zábleskové díly představovaly významný pokrok, protože nahradily v té době výhradně používané žárovky. Ty měly řadu nevýhod, z nichž hlavní byla jejich špatná viditelnost ve sluncem prozářené místnosti. Sortiment jednotlivých dílů této světelné signalizace a možnosti signalizovat jednotlivé zvuky a události byly díky vlastní výrobě firmy KOMPONE, s.r.o. velmi bohaté a skýtaly pro uživatele značný komfort. Obrovskou výhodou této signalizace bylo, že žádné díly nepoužívaly baterie. Všechny díly světelné signalizace byly napájené ze sítě a spojení mezi vysílači a přijímači také probíhalo po elektrické síti. Tato signalizace kralovala na trhu ještě řadu let po roce 2000. Pak přišel její zenit. Celá devadesátá léta byla charakteristická tím, že se z Evropy do Číny přesouvala celá výrobní odvětví a především elektronická výroba. V důsledku toho byla po roce 2006 již většina výrobků spotřební elektroniky, jako televizory, různé přehrávače, digitální hodiny, mikrovlnné trouby a další, čínského původu. Samozřejmě vesměs pochybné kvality. Napájecí zdroje těchto výrobků vysílaly (a dodnes vysílají) do elektrorozvodné sítě silné rušení, které znemožňovalo spojení mezi vysílači a přijímači této signalizace. V podstatě se stávalo, že si uživatel koupil nový televizor a světelná signalizace mu přestala fungovat. Rychle začal narůstat počet zákazníků, kteří požadovali opravu signalizace. Vyřešilo se to nasazením filtrů k problémovým přístrojům, ale z perspektivního hlediska byl tento způsob neúnosný. Proto byla její výroba ukončena a nastoupila signalizace 2. generace

Světelná signalizace 2. generace - nedodáváme

 

Světelná signalizace 2. generace jako nástupce signalizace 1. generace, která byla uvedena firmou KOMPONE, s.r.o. na náš trh začátkem roku 2010, vyřešila problém s rušením v síti. Spojení mezi vysílači a přijímači u ní již neprobíhá po elektrické síti, ale rádiově, což přináší řadu dalších výhod. Ne vždy u signalizace 1. generace spojení mezi vysílači a přijímači probíhalo optimálně, pokud se jednalo o velkou nemovitost. To zde neplatí. Lze vytvořit instalaci i v rozsáhlých nemovitostech. Ve snaze zjednodušit instalaci byla u signalizace této generace zvolena koncepce napájení vysílačů bateriemi. Signalizace této generace zaostávala za signalizací 1. generace ve způsobech signalizace a v možnostech signalizace jednotlivých zvuků a událostí. Avšak vzhledem ke koncepci napájení vysílačů bateriemi, které nemají neomezenou životnost a které je nutné nechávat vyměnit v servisu, nebyla tato signalizace vlastní výrobou firmou KOMPONE, s.r.o. dále rozvíjena, aby její možnosti dosáhly bohatosti signalizace 1. generace, a její prodej byl ukončen v posledních měsících roku 2011.

Světelná signalizace 3. generace - v součastnosti prodávaná

 

Světelná signalizace 3. generace je v současné době nejpropracovanější světelnou signalizaci na našem trhu. Spojuje v sobě výhody signalizací předchozích generací, aniž by měla některé jejich nevýhody. Navíc má tato generace potenciál pro svůj další rozvoj. Světelná signalizace této generace je na rozdíl od signalizace 2. generace napájena výhradně ze sítě (stejně jako signalizace 1. generace), nepoužívá tedy žádné baterie. To má pro uživatele velkou výhodu, protože tím získá bezúdržbovou světelnou signalizaci. Stejně jako u signalizace 2. generace používá výhodné rádiové spojení mezi řídicí jednotkou a přijímači. Oproti signalizaci 1. a 2. generace však představuje pokročilejší stupeň techniky, což se projevuje v dokonalejší signalizací jednotlivých zvuků a událostí. Navíc většina konfigurací vychází levněji než obdobné konfigurace u signalizací 1. nebo 2. generace a tak i při dokonalejší funkci a větších možnostech signalizace zvuků a událostí vytváří finanční úsporu.